20/09/2022 Αρ. Απόφασης: 24/2022 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση τοποθέτησης των ειδικών μεταλλικών κάδων συλλογής, για την μεταφορά και αξιοποίηση προς ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων, (τηγανελαίων)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας