31/10/2022 Αρ. Απόφασης: 87/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βύρωνα, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας