23/06/2022 Αρ. Απόφασης: 177/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Βύρωνα (το οποίο περιλαμβάνει τους αναμορφωμένους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βύρωνα και του Νομικού Προσώπου του

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας