23/06/2022 Αρ. Απόφασης: 181/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτημάτων για την έγκριση προγραμμάτων Άθλησης για όλους, καθώς και των αντίστοιχων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α), για την υλοποίησή τους κατά την περίοδο 2022-2023 βάσει του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας