06/07/2022 Αρ. Απόφασης: 194/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Παράταση των συμβάσεων προμήθειας «Απορριμματοφόρων οχημάτων», «Φορτηγού οχήματος τύπου γάντζου (Ηοοk lift))» και «Φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό και αρπάγη»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας