06/07/2022 Αρ. Απόφασης: 195/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ΕΤOΣ 2022-2023

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας