06/07/2022 Αρ. Απόφασης: 202/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων για την ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας – Ανοικτό Κέντρο εμπορίου δήμου Βύρωνα»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας