09/08/2022 Αρ. Απόφασης: 238/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου για το έργο: «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου - Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας