06/09/2022 Αρ. Απόφασης: 244/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση συζήτησης και ψήφιση έκτακτου θέματος με τίτλο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), 10 μηνών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας