06/09/2022 Αρ. Απόφασης: 246/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αφιερωμένων στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας