06/09/2022 Αρ. Απόφασης: 247/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, για την προμήθεια επάθλων και αναμνηστικών πλακετών, για τις ανάγκες της εκδήλωσης «Γιορτή του Αθλητή 2022» της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΔΑ: 6Θ36Ω9Ε-828
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας