06/09/2022 Αρ. Απόφασης: 254/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Πρασίνου για το έτος 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας