06/09/2022 Αρ. Απόφασης: 255/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση προσλήψεων προσωπικού Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας