21/09/2022 Αρ. Απόφασης: 257/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση συζήτησης και ψήφιση έκτακτου θέματος με τίτλο: ’Έγκριση της παροχής υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου» και «Aποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας