21/09/2022 Αρ. Απόφασης: 258/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση συζήτησης και ψήφιση έκτακτου θέματος με τίτλο: Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας