21/09/2022 Αρ. Απόφασης: 260/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Αίτημα του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν για τροποποίηση του άρθρου 4 της συστατικής του πράξης αυξάνοντας την ετήσια επιχορήγηση του Ν.Π. με το ποσό των 11.000€ από το Δήμο

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας