27/10/2022 Αρ. Απόφασης: 303/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για αποδοχή της ανάληψης υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ Δήμου Βύρωνα» και της χρηματοδότησης στα πλαίσια του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», και δέσμευση για εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας