27/10/2022 Αρ. Απόφασης: 305/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση μουσικοθεατρικής παράστασης και συμφωνικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Πυρίκαυστες Πόλεις» με αφορμή τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας