27/10/2022 Αρ. Απόφασης: 307/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας