27/10/2022 Αρ. Απόφασης: 309/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας