27/10/2022 Αρ. Απόφασης: 314/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση πρακτικού διενέργειας και διεξαγωγής κλήρωσης επί των ισοτίμων προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων 2022 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας