27/10/2022 Αρ. Απόφασης: 317/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της με αριθ. Απόφασης 314/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον «Καθορισμό του Αντιτίμου Χρήσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των ειδικών ρυθμίσεων που το διέπουν» και εκ νέου καθορισμός αυτού

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας