27/10/2022 Αρ. Απόφασης: 320/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Αίτημα για την πραγματοποίηση της δαπάνης και την εξειδίκευση πίστωσης για την διετή συνδρομή του Κεντρικού Σταθμού λήψης σημάτων συναγερμού και αντικατάσταση μπαταρίας συναγερμών για τον 3ο, τον 4ο Παιδικό Σταθμό και 5ο-6ο Παιδικό Σταθμό, καθώς και συντήρηση του συστήματος πυρασφάλειας για τον 1ο και 3ο Παιδικό Σταθμό

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας