16/11/2022 Αρ. Απόφασης: 333/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Αίτημα για την πραγματοποίηση της δαπάνης και την εξειδίκευση πίστωσης για την “Προμήθεια Φωτεινών διακοσμητικών σωμάτων για τον στολισμό κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2022

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας