13/02/2023 Αρ. Απόφασης: 12/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο

Παράταση προθεσμίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας – Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα (τμήμα 2): Συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων με μηχανισμό συμπίεσης» (Υποέργο 1)