26/06/2007 Αρ. Απόφασης: 202 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Καφέ-εστιατόριο" της Μιγγοπούλου Σωτηρίας στην οδό Χρ.Σμύρνης 40

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας