26/06/2007 Αρ. Απόφασης: 203 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Εστιατόριο" στην οδό Ευαγγελικής Σχολής 15 της "Δημήτριος-Αντώνιος Τσιάτσος κ' ΣΙΑ Ο.Ε."