26/06/2007 Αρ. Απόφασης: 203 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Εστιατόριο" στην οδό Ευαγγελικής Σχολής 15 της "Δημήτριος-Αντώνιος Τσιάτσος κ' ΣΙΑ Ο.Ε."

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας