11/09/2023 Αρ. Απόφασης: 144/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Πρόγραμμα “Αττική” με τίτλο “Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βύρωνα ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης καθώς και για κάθε άλλη απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια.