26/06/2007 Αρ. Απόφασης: 205 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Κομμωτήριο" του Γ.Πολίτη κ' ΣΙΑ Ε.Ε. στην οδό Φορμίωνος 92

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας