13/03/2024 Αρ. Απόφασης: 53/2024 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Τμήματος Διαχείρισης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Δ/νση Πρασίνου Δήμου Βύρωνα