13/07/2007 Αρ. Απόφασης: 229 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Παροχή Υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Βύρωνα για τα έτη 2007-2009"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα