10/09/2007 Αρ. Απόφασης: 233 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Ζαχαροπλαστείο" στην οδό Αγ.Σοφίας 101 κ' Επταλόφου της "Αφοι ΓΚΟΥΖΑ Ο.Ε."

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας