10/09/2007 Αρ. Απόφασης: 240 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Κομμωτήριο" στην οδό Κωνσταντιλιέρη 3-5-7 της Μαρίνη Χρυσούλας του Μιχαήλ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα