10/09/2007 Αρ. Απόφασης: 241 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Ψιλικά και Τυποποιημένα Προϊόντα (εντός πρατηρίου καυσίμων)" στην οδό Φορμίωνος 132-134 κ' Ανδρομάχης της "Μυρτέα Α.Ε."

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα