30/07/2009 Αρ. Απόφασης: 161 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος '' Ψητοπωλείο '' της '' Βασιλάκη Εστίαση Ε.Π.Ε. '' στην οδό Κύπρου 85 κ' Ηλιουπόλεως 1-3

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας