30/07/2009 Αρ. Απόφασης: 163 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος '' Αναψυκτήριο '' της Παρουλίδου Ευαγγελίας στην οδό Βυζαντίου 42

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας