30/07/2009 Αρ. Απόφασης: 165 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος '' Ζαχαροπλαστείο '' της '' Ο.Ε. Σ. κ' Μ. Τσώτση '' επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 17-19

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας