30/07/2009 Αρ. Απόφασης: 171 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ανάδειξη αναδόχου κ' κατακύρωση διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: '' Επείγουσες σημειακές παρεμβάσεις για προστασία από πτώσεις βράχων και από πλημμυριακά φαινόμενα στο Δήμο Βύρωνα ''

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας