10/09/2007 Αρ. Απόφασης: 253 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Απ'ευθείας ανάθεση σε εργολάβο εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή σύνδεσης νέου κτιρίου 5ου Λυκείου Βύρωνα με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης" προϋπολογισμού 12.120 ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. 19%

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα