10/09/2007 Αρ. Απόφασης: 254 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Απ'ευθείας ανάθεση εργασιών για "Επείγουσες εργασίες-μέτρα ασφαλείας, αποκαταστάσεις κ.λ.π. λόγω πυρκαγιάς στο κτίριο οδού Κωνσταντιλιέρη 76,78,80" προϋπολογισμού 10.472 ευρώ συμπερ/νου ΦΠΑ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα