28/09/2007 Αρ. Απόφασης: 257 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Κομμωτήριο" (Κουρείο) στην οδό Εμπεδοκλέους 116 του Νικολέτου Βασιλείου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας