28/09/2007 Αρ. Απόφασης: 258 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Κουρείο" του Παπαϊωάννου Μιχαήλ στην οδό Έρμου 47 κ' Γρηγορίου Ε'

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα