28/09/2007 Αρ. Απόφασης: 259 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Τυποποιημένων παγωτών-αναψυκτικών κ' ποτών εντός κατ/τος ψιλικών" της Κάργα Αδαμαντίας στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου 55

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα