16/11/2009 Αρ. Απόφασης: 260 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση δημοπρασίας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη προμήθεια '' Κάδων Απορριμμάτων Μηχανικής Αποκομιδής ''