16/11/2009 Αρ. Απόφασης: 261 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση δημοπρασίας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: '' Ανάπτυξη Ευρυζωνικού δικτύου παροχής Ασύρματης πρόσβασης μέσω WI-FI HOT SPOTS στο Δήμο Βύρωνα ''