16/11/2009 Αρ. Απόφασης: 262 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Απόρριψη ένστασης της εταιρείας '' Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ '' κατά των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινούμενου σαρώθρου ( χωρητικότητας 2m3 )

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας