18/12/2009 Αρ. Απόφασης: 305 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια σε κατάστημα '' ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ '' της Δ. ΚΕΟΜΑ Ε.Π.Ε. στην οδό Βοσπόρου 75

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα