28/09/2007 Αρ. Απόφασης: 272 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός δικηγόρου Λαπαθιώτη Νικόλαου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπόθεση Β.Ζαφρακόπουλου κ' ΣΙΑ Ε.Ε.)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα