28/09/2007 Αρ. Απόφασης: 282 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Απ'ευθείας ανάθεση εργασιών "Καθαρισμός, Συντήρηση, Απολύμανση Φρεατίων Υδροσυλλογής Δήμου Βύρωνα" προϋπολογισμού "10.380" ευρώ συμπερ/νου ΦΠΑ 19%

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα