16/10/2007 Αρ. Απόφασης: 284 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Καφετέρια-Μπαρ" στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 6 του Λεωνίδου Στέφανου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα